CV

Mustafa BAHAR

Bölüm Adı:Eğitim Bilimleri Bölümü
Ofis R 346
E-mail: mbahar@fatih.edu.tr
Telefon:2825
Fax: +(90)212 8663462
Website: http://www.etkiliokul.com
YÖK CV Formatı

Eğitim

 • PhD, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-2010, İstanbul
 • MA, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Denetimi-1999, İstanbul
 • BA, Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği-1996, İstanbul

İlgi Alanları

 • Measurement and Evaluation, Language Assessment, Academic Achievement, School Effectiveness, Secondary Education, High School Education, Quantitative Statistics, Item Development
 • Language/skills assessment, secondary/high school classroom assessment, Academic achievement, school exit exams, high stakes exams, quantitative statistics, Item Response Theory, item development, school effectiveness

Seçkin Yayınlar

  (The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  Akademik Yayınlar

  • Mustafa Bahar, "Eğitimde Özel Teşebbüs Niçin Gerekli", Dialog Avrasya, No. 40, Apr. 2014, pp. 46-48
  • Bahar, Mustafa, "Impact of studying foreign language preparation class on academic achievement in Turkish public and private selective schools", Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 6, Oct. 2013
  • Bahar, Mustafa, "Merkezi Sınavlar ve Sosyal Adalet", Zaman Gazetesi, Mar. 2013, pp. 22
  • Bahar, Mustafa, "İyi Liseler, Kötü Liseler", Kariyer Penceresi, Vol. 3, No. 14, Mar. 2013, pp. 33-35
  • * Bahar, Mustafa, "Academic achievement of Turkish selective schools in national exams of HSEE and UEE with respect to test types and gender", The Asia-Pacific Education Researcher, Vol. 22, No. 4, Oct. 2012
  • Mustafa Bahar, "Student perception of shift from homogenous grouping to heterogeneous grouping at a university class", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, No. 2012, Sep. 2012, pp. 1886-1892
  • Bahar, Mustafa, "Homojen sınıf mı, karma sınıf mı?", Kariyer Penceresi, No. 6, Nov. 2011, pp. 52-54
  • Bahar, Mustafa, "Sınıfta Ölçme Değerlendirme Hataları", Kariyer Penceresi, No. 4, Jul. 2011
  • Bahar, Mustafa., "Türkiye'de Yabancı Dil Öğrenimi ile ilgili sorunlar", Kariyer Penceresi, No. 3, May. 2011
  • * Bahar, M., "Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Vol. 11, No. 2, Apr. 2011

  Proceedings

  • Mustafa Bahar, Fatih Ülkü, "İlkokul Öğrencilerinin Etkili Okul Algısı: Dezavantajlı Okul Örneği", 9th International Balkan Education and Sciences Congress, Edirne / Türkiye, Oct. 2014, 9th International Balkan Education and Sciences Congress Abstracts,
  • Mustafa Bahar, Alparslan Şahin, "Meslek Liselerinde Ders Başarısını Etkileyen Faktörler: Esenyurt Örneği", 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Oct. 2014,
  • Mustafa Bahar, Bülent Kobak, "Meslek Liselerinde Kullanılan Uygulamalı Ders Sınavlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri", 23 Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmit, Sep. 2014,
  • Mustafa Bahar, "Üniversite Öğrencileri Tarafından Tercih Edilmeyen Madde Tipleri ve Nedenlerinin Belirlenmesi", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Jun. 2014,
  • Bahar, Mustafa, "Student Perspectives of Factors That Determine High School and Course Achievement in Turkish Context", 1st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, ISTANBUL/TURKİYE, Apr. 2014,
  • Bahar, Mustafa, "Why Assessment, Why not Assessment: Social and Individual Impacts", 4th International Visible Conference on Educational Sciences, Erbil, Apr. 2013,
  • Mustafa Bahar, "Üniversite Öğrencileri E-değerlendirme Tutum Ölçeği", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu/Türkiye, Sep. 2012,
  • Mustafa Bahar, "Student perception of shift from homogenous grouping to heterogeneous grouping at a university class", 4th World Conference on Educational Sciences, Barselona, İspanya, Feb. 2012, Procedia Social and Behavioral Sciences,

  Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  • Kanar, M. Numan, Bahar, Mustafa. (2003) , "Discovering Facts", Güvender Yayınları. İstanbul.
  • Kanar, M. Numan, Bahar, Mustafa. (2001), "Quiz Master Plus", Güvender Yayınları. İstanbul
  • Kanar, M. Numan, Bahar, Mustafa. (1999) , "Deep Into Meaning", Güvender Yayınları. İstanbul
  • Kanar, M. Numan, Bahar, Mustafa. (1998), "Revealing Advanced Grammar", Güvender Yayınları. İstanbul.

  Tez Danışmanlıkları
   MS/MA Tezleri/s

 • Fatih Kurtuluş, "Suça Sürüklenmiş Erkek ergenler İle Suça Sürüklenmemiş Erkek Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması (İstanbul Anadolu Yakası Örneği)", , Jul. 2013
 • Şeyma Erginbay, "Ortaokul 5. ve 8. Sınıflarda Algılanan Anne Baba Tutumları ile Ailelerin Çocuk Yetiştirme Stillerinin Akademik Başarıya Etkisi", Fatih Üniversitesi, Jun. 2014
 • Mehmet Çayır, "DERSHANE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE DERSHANE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SÜRECİNDE DERSHANEYE GİTME SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ", Fatih Üniversitesi, Jun. 2014
 • Tufan Koçak, "Okul Fiziki Çevresinin Okula İlişkin Algısı:İstanbul İli Başakşehir ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği", Fatih Üniversitesi, Jun. 2014

Seminer ve Faaliyetler

 • "Test Geliştirme ve Soru Analizi", Mustafa Bahar, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 10/01/2014-11/01/2014
 • "Yabancı Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme", Mustafa Bahar, FÜSEM, İstanbul/Türkiye, 01/12/2013-09/01/2014
 • "Değerlendirme: Niçin Yapılmalı, Niçin Yapılmamalı. Sınav Değerlendirmede Sorunları", Mustafa Bahar, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 12/09/2013-12/09/2013
 • "Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme", Mustafa Bahar, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 11/09/2013-11/09/2013
 • "Değerlendirme: Nedenleri, Sonuçları. Sınıf İçi Ölçmede Esaslar", Mustafa Bahar, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 10/09/2013-10/09/2013
 • "Ölçme Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar", Mustafa Bahar, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, 22/11/2012-22/11/2012
 • "Ölçme ve Değerlendirme Hataları", Bahar, Mustafa, Coşkun Eğitim Kurumları, İstanbul/Türkiye, 14/11/2012-14/11/2012
 • "Niçin Değerlendirme Niçin Değil", Bahar, Mustafa, Fatih Eğitim Kurumları, İstanbul, 29/09/2012-29/09/2012
 • "Ölçme ve Değerlendirme Esasları; Doğru Ölçme, Doğru Değerlendirme", Mustafa Bahar, Fatih Üniversitesi , Ankara, 29/08/2012-29/08/2012
 • "Assessment Practices, high stakes exams in Turkey", Mustafa Bahar, Vilnius Pedagogical University, Vilnius/Lithuania, 07/05/2012-10/05/2012
 • "Sınıf İçi Ölçme Değerlendirme Esasları", Mustafa Bahar, Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 24/01/2012-24/01/2012
 • "Essentials of Classroom Assessment", Dr. Mustafa Bahar, International Hope Schools, Dhaka, Bangladesh, 07/01/2012-09/01/2012
 • "Yabancılar için Türkçe Eğitimi Sertifika Programı, Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme", Bahar, Mustafa , Fatih Üniversitesi, FÜSEM, İStanbul/Türkiye, 04/01/2012-20/01/2012
 • "Classroom assessment & Test development and taxonomy", Bahar, Mustafa. , Lumina Educational Institutions, Bucharest, Romania, 23/08/2011-26/08/2011
 • "Yabancılar için Türkçe Programı, Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme", Bahar, Mustafa , Fatih Üniversitesi, FÜSEM, İstanbul/Türkiye, 04/07/2011-08/07/2011
 • "Eğitim ve Rehberlik Zirvesi. Eğitim Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Hataları ve Giderme Yol ve Yöntemleri.", Dr. Mustafa Bahar, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 26/02/2011-26/02/2011
 • "Genç Akademisyenlere Formasyon Eğitimi", Mustafa Bahar, Bahri Aydın, İbrahim Hakan Karataş, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 24/01/2011-28/01/2011
 • "Sınıf içi değerlendirme öğeleri", Bahar, Mustafa., Zuhal İlköğretim Okulu, İstanbul, 26/07/2010

Verdiği Dersler

 • 2014-2015 "MEASUREMENT AND EVALUATION ", EDU 202/A, Credit:3
 • 2014-2015 "RESEARCH METHODS IN BEHAVIORAL SCIENCES", PCG 405/A, Credit:3
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/EDEB, Credit:2
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/SAY-F, Credit:2
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/DİL-F, Credit:2
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/MATTAR, Credit:2
 • 2014-2015 "Yüksek Lisans Tezi I", EYD 500/C, Credit:0
 • 2014-2015 "Yüksek Lisans Tezi I", PDR 500/F, Credit:0
 • 2014-2015 "Yüksek Lisans Semineri", EYD 501/C, Credit:0
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/FELİH, Credit:2
 • 2014-2015 "Eğitimde Araştırma Yöntemleri ", EBİL 505/FUS, Credit:3
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/SOS-F, Credit:2
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/EDEB-F, Credit:2
 • 2014-2015 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 202/A, Credit:3
 • 2014-2015 "Eğitim İstatistiği", EBİL 502/A, Credit:3
 • 2014-2015 "DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ", PDR 207/A, Credit:3
 • 2014-2015 "Yüksek Lisans Tezi II", EYD 599/D, Credit:0
 • 2013-2014 "INTRODUCTION TO EDUCATION", EDU 105/B, Credit:3
 • 2013-2014 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/FOR, Credit:2
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Projesi", EYD 503/PMUBA, Credit:0
 • 2013-2014 "Eğitimde Araştırma Yöntemleri", EYD 502/TOM13, Credit:3
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/H, Credit:0
 • 2013-2014 "DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ", PDR 207/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Eğitim İstatistiği", EBİL 502/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Eğitim İstatistiği", EBİL 502/B, Credit:3
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi I", EYD 500/B, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Semineri", EYD 501/B, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi I", PDR 500/H, Credit:0
 • 2013-2014 "FOREIGN LANGUAGE TESTING AND EVALUATION", ELT 372/A, Credit:3
 • 2013-2014 "PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION", EDU 212/ELT, Credit:3
 • 2013-2014 "MEASUREMENT AND EVALUATION ", EDU 202/A, Credit:3
 • 2013-2014 "PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION", EDU 212/CET, Credit:3
 • 2013-2014 "Eğitim İstatistiği", EBİL 502/B, Credit:3
 • 2013-2014 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/İLH F, Credit:2
 • 2013-2014 "Eğitim İstatistiği", EBİL 502/A, Credit:3
 • 2013-2014 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/DİLEDE, Credit:2
 • 2013-2014 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", PFE 407/MAT F, Credit:2
 • 2013-2014 "Eğitim İstatistiği", EYD 519/ORT, Credit:3
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/B, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Projesi", EYD 503/PMUBA, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi II", PDR 599/B, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Semineri", EYD 501/D, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi II", EYD 599/D, Credit:0
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi I", EYD 500/F, Credit:0
 • 2012-2013 "MEASUREMENT AND EVALUATION ", EDU 202/A, Credit:3
 • 2012-2013 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/C, Credit:2
 • 2012-2013 "Etkili Okul", EYD 520/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi I", PDR 500/D, Credit:0
 • 2012-2013 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/D, Credit:2
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/D, Credit:0
 • 2012-2013 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/A, Credit:2
 • 2012-2013 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/B, Credit:2
 • 2012-2013 "Eğitim İstatistiği", PDR 505/A, Credit:3
 • 2012-2013 "FOREIGN LANGUAGE TESTING AND EVALUATION", ELT 372/B, Credit:3
 • 2012-2013 "MEASUREMENT AND EVALUATION ", EDU 202/A, Credit:3
 • 2012-2013 "FOREIGN LANGUAGE TESTING AND EVALUATION", ELT 372/A, Credit:3
 • 2012-2013 "HISTORY OF TURKISH EDUCATION", EDU 104/A, Credit:2
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/D, Credit:0
 • 2012-2013 "Etkili Okul", EYD 520/TÖM1, Credit:3
 • 2012-2013 "Etkili Okul", EYD 520/TÖM2, Credit:3
 • 2012-2013 "Etkili Okul", EYD 520/AVCI, Credit:3
 • 2012-2013 "Eğitim İstatistiği", EYD 519/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi II", PDR 599/D, Credit:0
 • 2012-2013 "Eğitim İstatistiği", EYD 519/TOM, Credit:3

Tümünü listelemek için tıklayınız

Affiliations

 • Association for Educational Assessment-Europe
 • 2011-2012 "INTRODUCTION TO EDUCATION", EDU 105/A, Credit:3
 • 2011-2012 "INTRODUCTION TO EDUCATION", EDU 105/B, Credit:3
 • 2011-2012 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/SÖZEL, Credit:2
 • 2011-2012 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/DİL, Credit:2
 • 2011-2012 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/SAYISAL, Credit:2
 • 2011-2012 "PROFESSIONAL ENGLISH FOR PSYCHOLOGY II", PSY 106/A, Credit:2
 • 2011-2012 "HISTORY OF TURKISH EDUCATION", EDU 104/A, Credit:2
 • 2011-2012 "PROFESSIONAL ENGLISH FOR PSYCHOLOGY II", PSY 106/B, Credit:2
 • 2011-2012 "Eğitim İstatistiği", PDR 505/A, Credit:3
 • 2011-2012 "PROFESSIONAL ENGLISH FOR PSYCHOLOGY II", PSY 106/B, Credit:2
 • 2011-2012 "HISTORY OF TURKISH EDUCATION", EDU 104/A, Credit:2
 • 2011-2012 "PROFESSIONAL ENGLISH FOR PSYCHOLOGY II", PSY 106/A, Credit:2
 • 2011-2012 "Eğitim İstatistiği", PDR 505/A, Credit:3
 • 2010-2011 "Contextual Grammar I ", ELT 171/B, Credit:3
 • 2010-2011 "INTRODUCTION TO EDUCATION", EDU 101/A, Credit:3
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/DIL, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/SOZEL, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/FEL_G, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/SAYISAL, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/A, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/C, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/B, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME", EBİL 304/D, Credit:2
 • 2010-2011 "ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ", EBİL 403/SAYISAL, Credit:4