CV

Adnan KULAKSIZOĞLU

Bölüm Adı:Eğitim Bilimleri Bölümü
Ofis R-332
E-mail: akulaksizoglu@gmail.com
Telefon:2839
Website: http://www.adnankulaksizoglu.com
YÖK CV Formatı

Eğitim

 • PhD, İstanbul Üniversitesi , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık-1985, İstanbul
 • MA, Boğaziçi Üniversitesi , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık-1982, İstanbul
 • BA, İstanbul Üniversitesi , Pedagoji-1977, İstanbul

Tecrübe

 • Bölüm Başkanı ,Haliç Üniversitesi Eğitim Bilimleri
 • Bölüm Başkanı Fatih Üniversitesi
 • Kısmi Zamanlı Öğr. Üy., İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • Halk Eğitimi Yüksek Lisans Program Danışmanı, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özel Eğitim Yüksek Lisans Program Danışmanı Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özel Eğitim Bölümü Başkanı, Marmara Üniversitesi
 • Dağcılık Kulübü Sorumlusu, Marmara Üniversitesi
 • Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Halk Eğitimi Böl. Başkanı, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Dernek Başkanı, Eğitim Bilimcileri Derneği
 • Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitimsel İlgi Alanları

 • Anne-Baba Tutumları ve Çocuk Kişiliği, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı, Üstün Yetenekli Çocuklar, Ruh Sağlığı, Kaygı ve Stresle Başetme, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları, Bir Öğrenme Ortama Olarak Okul ve Öğretmen Nitelikleri, Okula ve Mesleğe Yöneltme, Zaman Yönetimi

Ödüller

 • Norveç Gençlerin Korunma Kurumlarını Ziyaret, Norveç Hükümeti, 01/07/1990
 • Almanya Donaueshingen Öğretmen Eğitimi Semineri, Alman Hükümeti, 01/12/1995
 • Balkan Pedagoji Derneği çalışmalarına davetli olarak, Yunanistan Üniversite, 01/11/1997
 • Balkan Pedagoji Derneği Toplantısına davetli olarak, Yunanistan Üniversite, 01/04/2000
 • Strenghtening Human Value Education Uluslararası Kongresine davetli olarak, Hindistan Patuparti, 06/08/2000
 • DAAD, Alman Hükümeti, 01/07/2002
 • Davetli konuşmacı, Türk derneği (STK), 09/08/2003
 • Okul Öncesi İşitme Engelli Çocukların Eğitiminin İncelenmesi Davetli olarak, İsrail Hükümeti, 02/02/2008
 • Engelli Gençler Festivali, Macar Hükümeti, 08/05/2008
 • DAAD, Alman Hükümeti, 01/06/2008
 • Avustralya Endeavour Executive Award, Avusturalya Hükümeti, 07/06/2010

Seçkin Yayınlar

  (The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  Akademik Yayınlar

  • Adnan Kulaksizoglu, "Üniversite, meslek ve meslek seçimi", Kariyer Penceresi, Vol. 3, No. 14, Mar. 2013
  • Adnan Kulaksizoglu, "Toplumuzda mesleğe verilen değer ve mesleksizlik olgusu.", Kariyer Penceresi, Vol. 3, No. 13, Feb. 2013
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Cebinde Kalem Taşımak", Kariyer Penceresi, No. 12, Nov. 2012
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Meslek Seçimi ve Tercih Listesi Hazırlama", Kariyer Penceresi, No. 10, Jul. 2012
  • Adnan Kulaksizoglu, "Cebinde Kalem Taşımak", Kariyer Penceresi, Vol. 2, No. 10, Feb. 2012
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Almanya?daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim Sorunlarının Tartışılması.", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, No. 23, Jan. 2008, pp. 01-06
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Almanya?daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi.", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi., No. 23, Jan. 2008, pp. 7-14
  • * Dilmaç, Bülent; Adnan, Kulaksızoğlu & Ekşi, Halil , "An Examination of the Human Values Education Program on a Group of Science High School Students (Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği ile Sınanması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Vol. 7, No. 3, Sep. 2007
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Algıladıkları Anne ? Baba Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , No. 21, Jan. 2005
  • Adnan Kulaksızoğlu, Bülent Dilmaç, Halil Ekşi & Mustafa Otrar, "Uyum Ölçeği ? Üniversite Formu' nun Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Vol. 2, No. 3, Jun. 2003
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Düz Anlatım Yönteminin Etkin Kullanımı ", İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Psikolojisi Sempozyum Kitabı, Mar. 2003
  • * Dilmaç, Bülent & Adnan, Kulaksızoğlu, "Imparting Education Values To Primary Education Students And Testing By Implementing Moral Maturity Scale", Studia Psychologica, SAP Slovak Academic Press, Ltd., Vol. 45, No. 1, Jan. 2003
  • Kulaksızoglu, Adnan, "Yoksulluk kitabındaki 'Çocukluktaki Yetersiz ve Kötü Beslenme İle Yoksulluğun İlişkisi' ", Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Jan. 2003
  • Adnan Kulaksızoğlu, Aydan Aydın & Bülent Dilmaç, "Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Duygusu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Jan. 2003
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Bilişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Olası Olumsuz Yansımaları", Yaşadıkça Eğitim, Sep. 2001
  • Kulaksızoglu, Adnan, "Yükseköğretim Programlarının Yeniden Yapılandırılması", Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 13, Jan. 2001
  • Adnan Kulaksızoğlu ve diğerleri, "Serbest Zamanları Değerlendirme Komisyonu Alt Raporu", 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, Jan. 2000, pp. 392-398
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ergenlik Dönemi ve Mesleğe Yöneltme", Ana-Baba Okulu El Kitabı İstanbul Ülker Gıda Sanayii A.Ş., Nov. 1999
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okulların Yapısı ve İşleyişi", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 11, Jan. 1999
  • Adnan Kulaksızoğlu ve diğerleri, ""Sürücü Alışkanlıkları ve Sürücülerin Kaygı Seviyeleri İle Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki", Marmara Üniversitesi, Jan. 1999
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Türkiye'de Özel Okullar Hakkındaki Tutumla İlgili Bir Araştırma", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 11, Jan. 1999
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Bir Gezinin Notları: Balkan Pedagoji Derneği", Çağdaş Eğitim, No. 242, Apr. 1998
  • Adnan Kulaksızoğlu ve diğerleri, "Dünya'da ve Türkiye'de Özel Okulların Yapısı, Gelişimi ve İmajı Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Ticaret Odası, Jan. 1998
  • Adnan Kulaksızoğlu & Murat Çakar, "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 9, Jan. 1997, pp. 113-131
  • Adnan Kulaksızoğlu, Bület Dilmaç & Ahmet Şirin, "Sürücülerin Kaygı Seviyeleri İle Seçilmiş Bazı Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 10, Jan. 1997, pp. 191-210
  • Adnan Kulaksızoğlu & Mustafa Otrar, "16-18 Yaş Grubu Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Bazı Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 9, Jan. 1997, pp. 293-310
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Kurumlardaki Kalan Çocuk ve Gençlerin Psikolojik Özellikleri", İstanbul Barosu Çocuk Hakları Günleri, Nov. 1995, pp. 347-349
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ders Seçme ve Kredi Uygulamaları Konusunda Düşünceler", Bilgi Çağında Eğitim, Sep. 1995
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Öğretmenlik Mesleğinin Ahlak İlkeleri Konusunda Bir Deneme", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 7, Jan. 1995, pp. 185-188
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Okul Öncesinde Çocuğun Gelişimi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No. 42, Jan. 1995, pp. 23
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Mekan İlişkileri Açısından İnsan", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 6, Jan. 1994, pp. 169-174
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Genç ve Meslek Seçimi", Kavram Haber Bülteni, No. 13, Jan. 1992
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Kadını Enerji Tasarrufuna Teşvik Açısından Yetişkin Eğitimi ve Yetişkinlerde Çevre Bilincinin Ve Duyarlılığının Arttırılması", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 4, Jan. 1992, pp. 145-154
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanmak İçin Bir Özel Dershaneye Devam Eden Öğrencilere Uygulanan Öğrenci Bilgi Formunun Sonuçları", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 3, Jan. 1991, pp. 171-185
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Gençlik Çağı ve Ülkemizde Gençlik Sorunları", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 2, Jan. 1990, pp. 133-144
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Aile İçi İlişkiler ve Ergen", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No. 8, Sep. 1989, pp. 19-22
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ergen-Aile Çatışmaları İle Annenin Tutumları Arasındaki İlişki ve Ergenin Problemleri", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, No. 1, Jan. 1989, pp. 77-87
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Aile", Eğitim ve Bilim Dergisi, No. 74, Jan. 1989, pp. 35-42
  • Adnan Kulaksızoğlu, ""Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Kişilik Hizmetlerine İlişkin Sorunları ve Öneriler", \"Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Kişilik Hizmetlerine İlişkin Sorunları ve Öneriler, Jan. 1989, pp. 7-11
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Büyüme, Gelişme ve Öğrenme", Türk Edebiyatı, No. 179, Sep. 1988, pp. 57
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Sayılarla Ortaöğretim Gençliği", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No. 3, Jun. 1988, pp. 10-12
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Verimli Ders Çalışma İlkeleri", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No. 3, Apr. 1987, pp. 23-24
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Okuma Öğrenimini Etkileyen Faktörler", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No. 2, Oct. 1986, pp. 12-14
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ergenlik", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No. 1, Jul. 1986, pp. 49-51
  • Adnan Kulaksızoğlu, "''Üniversite Gençliğinin Sorunları" Üniversite Adayları İçin Meslekler Rehberi.", Uğur Dershanesi Bilgi İşlem Merkezi Yayınları, May. 1986
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Anne Baba Tutumları Açısından Gençlik Sorunları", Aile ve Çocuk, No. 4, Jan. 1985, pp. 48-53
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Büyüme ve Gelişme Özelliklerini Anlatan Kısa Süreli Bir Kurs Programı", Pedagoji Dergisi, No. 2, Jan. 1984, pp. 257-264

  Proceedings

  • Adnan Kulaksızoğlu, "Almanya?daki Türklerin Mesleki Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma", 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Sep. 2009,
  • Kulaksızoglu, Adnan, Artistic Engagement In The Service of Equal Opportunities, Hungry, May. 2008, Music Therapy in Selçuk and Ottoman Periods,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Özel Eğitimin Türkiye?deki Tarihçesi", Özürlüler Kongresi, İstanbul, Dec. 2007,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Almanya?daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması", 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çeşme, İzmir, Oct. 2007,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Cumhuriyet Döneminde Özel Eğitim ", Cumhuriyet Dönemi Eğitim Hareketleri Sempozyumu, İstanbul, Oct. 2006, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Hareketleri Sempozyumu Bildirileri ,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Algıladıkları Anne ? Baba Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.", VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Sep. 2005, VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı,
  • Kulaksızoğlu, Adnan & Sayıner, Banu , "The Problems of University Students Having Different Locus of Controls", 26th International Conference of the Stres and Anxiety Research Society (STAR), Halle (Saale), Germany., Jul. 2005,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Mustafa Otrar, "Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması", I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, Sep. 2004,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Mustafa Otrar, "Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması", I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, İstanbul, Sep. 2004, İstanbul Çocuk Vakfı Yayınları,
  • Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili & Mustafa Ruhi Şirin, "Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı", I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi , İstanbul, Sep. 2004, Çocuk Vakfı Yayınları, pp. 470
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Engelli Bireyleri Mesleğe Yönlendirme", Spastik Çocuk Günleri Kongresi, İstanbul, Nov. 2003, Spastik Çocuk Günleri Kongre Kitabı,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Özcan Saadet, "Felaketlerden Etkilenen Ergenlerin Psikolojik Sağaltımı İçin Bir Grup Rehberlik Programı", XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Oct. 2003,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Yükseköğretim Programlarının Yeniden Yapılandırılması", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, KKTC, Jul. 2002,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Bület Dilmaç, "\"İnsani Değerler Eğitim Programının Tanıtılması", IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Sep. 2000,
  • Kulaksızoglu, Adnan, "Between Democratic And Authoritarian Parents Attitudes And Adolescence State And Trait Anxieties", 21th International STAR Conference, Bratislava, Jul. 2000,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Türkiye'de Özel Okullar Hakkındaki Tutumla İlgili Bir Araştırma", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Sep. 1999,
  • Adnan Kulaksızoğlu, Çakar Murat & Dilmaç Bülent , "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okulların Yapısı ve İşleyişi", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Sep. 1999,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Arıcak Tolga, "Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısı Geliştirmeye Yönelik Bir Grupla Psikolojik Danışma", VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Sep. 1999,
  • Kulaksızoglu, Adnan, "The Relationships Between Habits And Anxiety Levels And Some Selected Behaviors Of Drivers", 19th International STAR Conference, İstanbul /Türkiye, Jul. 1998,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Sürücü Alışkanlıkları Üzerinde Bir Araştırma", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Sep. 1996,
  • Kulaksızoglu, Adnan, "Approriate Living Surroundings For Children", United Nations Habitat II, İstanbul/ Türkiye, Jun. 1996,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Savran Canan, "Sıfat Listesi (Adjective Check List) in Türkiye Koşullarına Uygun Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlilik, Güvenirlilik ve Norm Çalışması", VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Sep. 1994,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Resmi Ve Özel Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanların Mesleki Uygulamaları, Beklentileri, ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma", II.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Sep. 1993,
  • Kulaksızoglu, Adnan, "A Study On Maltreatment In Families And Schools Towards Children", XV. International School Psychology Colloquim, İstanbul/ Türkiye, Jul. 1992, Respect Children As Persons: An Imperative. ,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Atilla Erdemli, "Çevre Bilinci Kazandırma ve Kendini Gerçekleştirme Ortamı Olarak Doğa Faaliyetlerinin ve Sporun Önemi", Türk-Alman Kültür Diyaloğunda Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar, Jul. 1991, Maya Matbaacılık,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ortaöğretimde Niteliğin Arttırılması İçin Öğretmen Yetiştirilmesi Konusunda Bir Model Önerisi", Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu, Apr. 1991, Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Bildiri Metinleri, pp. 78-80
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Rehber ve Psikolojik Danışmanların Algıladıkları Mesleki Sorunlar", Eğitim Bilimleri I.Ulusal Kongresi, Ankara, Sep. 1990,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Avrupa Topluluğu Ülkelerinin Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitimsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları İle Yükseköğretimdeki Sayısal Gelişmelerin Türkiye İle Karşılaştırılması", Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu, Ankara, Nov. 1989, Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ekoloji ve Çevre Sorunları ve Eğitimi", Fırat Havzası Birinci Çevre Sempozyumu, Elazığ, Oct. 1988, pp. 267-277
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Öğretim Yöntemlerinden Anlatım Yöntemi ve Eğiticinin Hataları", Öğretim Yöntemleri Semineri, İstanbul /Türkiye, Mar. 1988, Deniz Harp Okulu Yayını, pp. 1-7
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Üniversite Gençliğinin Öğrenim Sırasında Karşılaştığı Bazı Sorunlar ve Öneriler", M.Ü. I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul/ Türkiye, Jun. 1986,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Bir Grup Lise Öğrencisine Uygulanan Problem Tarama Listesi Sonuçları", M.Ü. I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul /Türkiye, Jun. 1986,
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Orta Dereceli Okullarda ki Rehberlik Uzmanlarının Sorunları ve Üniversitelerdeki Öğrenci Kişilik Hizmetleri İle İlgili Öneriler", Atatürk Üniversitesi Gençlik Sempozyumu, Erzurum, Jul. 1985,
  • Adnan Kulaksızoğlu & Ali Osman Özcan, "Türkiye de Müzik Eğitimine Genel Bir Bakış", I.Türk Müziği Kurultayı, Eskişehir, Oct. 1981, İ.T.İ.A. İletişim Bilimleri Fakültesi Atatürk Müzik Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi,

  Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ergenlik Psikolojisi", Remzi Kitabevi
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları? (Ed)", Çocuk Vakfı Yayını
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları", Timaş Yayınevi
  • Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili & Mustafa Ruhi Şirin , "I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı", Çocuk Vakfı Yayınları
  • Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili & Mustafa Ruhi Şirin , "Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler", Çocuk Vakfı Yayınları
  • Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili & Mustafa Ruhi Şirin , "Kongre Tutanağı ve Kararlar Kitabı", Çocuk Vakfı Yayınları
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Örnek Grup Rehberlik Programları", Nobel Yayınevi
  • Adnan Kulaksızoğlu, sa Eşme & Ruhi Kaykayoğlu, "Ortaöğretimde ve Yüksek Öğretime Geçişte Yeniden Yapılandırma ", TÖDER
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Kişisel Gelişim Uygulamaları", Nobel Yayınevi
  • Adnan Kulaksızoğlu (Ed.), "Farklı Gelişen Çocuklar", Epsilon Yayınevi
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Sınıf Geçme ve Üniversite Sınav Sistemi, Veli Öğrenci Rehberi , ", Kavram Dershaneleri Yayını
  • Adnan Kulaksızoğlu & Nur Kulaksızoğlu, "Meslekler Rehberi", Kavram Dershaneleri Yayını
  • Adnan Kulaksızoğlu, "Ergenin Sorunları", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

  Tez Danışmanlıkları
   MS/MA Tezleri/s

 • Leyla Bilici, "Murph Meisgeier İçin Tip Belirleyicisi İsimli Aracın Türkçe'ye Uyarlanması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1992
 • Tülin Arman, "Uçucu Madde Bağımlılarının Sosyo-Demografik Özelliklerinin ve Ailelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 1993
 • Meral Sert, "Normal Lise İle İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Denetim Odakları Üzerinde Bir İnceleme", Marmara Üniversitesi, Jun. 1994
 • Tolga Arıcak, "Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık, Benlik Saygısı ve Denetim Odağı İlişkisi", Marmara Üniversitesi, Jun. 1995
 • Murat Çakar, "Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1997
 • Mustafa Otrar, "Endüstri Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1997
 • Yasemin Derelioğlu, "Üniversite Öğrencilerinin Psikoaktif Madde Deneyimleri İle Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1998
 • Tuncay Akıncı, "Yurtdışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Gençlerin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1999
 • Nevbahar Karakuş, "Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Ergenlerin Algıladıkları Ana Baba Tutumları İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2000
 • Selda Örgün Kuru, "Anne Baba Tutumları İle VIII. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlıkları Arasındaki İlişki", Marmara Üniversitesi, Jun. 2000
 • Saadet Özcan, "Felaketlerden Etkilenen Ergenlerin Psikolojik Sağaltımına İlişkin Bir Grup Rehberliği Programı", Marmara Üniversitesi, Jun. 2000
 • Muhammet Karamustafa, "Lise 2'inci Sınıf Öğrencilerinin Alanlarına Göre Kişilik Özellikleri, Mesleki İlgileri ve Akademik Başarılarının İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2000
 • Bülent Dilmaç, "İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi Verilmesi ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği İle Eğitimin Sınanması", Marmara Üniversitesi, Jun. 2000
 • Yasemin Sefil, "Çocukluk Kanserlerinin Aile ve Çocuk Üzerindeki Etkileri", Marmara Üniversitesi, Jun. 2001
 • Neşe Karaca , "Duygusal İstismara Uğramış Ergenlerin Bazı Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2001
 • Oktay Sarı, "6-9 Yaş Zihin Engelli Çocukların Annelerine Özbakım ve Bazı Temel Becerileri Kazandırmak İçin Bir Eğitim Programının Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2001
 • Kamuran Demirtaş, "Annelerin Değerlendirmesine Göre Çocukların Özbakım Becerileri İle Anne Tutumları Arasındaki İlişki", Marmara Üniversitesi, Jun. 2001
 • Kumru Kaval, "12 Yaş Çocuklarında Denetim Odağını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2001
 • Şebnem Bilgin, "Ergenlerde Kaygı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki", Marmara Üniversitesi, Jun. 2001
 • Sabahat Söylemez, "Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Gurup Çalışması Programının Etkisinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2002
 • Tuna Şahsuvaroğlu, "Eğitilebilir Zihinsel Engeli Olan İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Geliştirilen Mesleki Farkındalık Eğitiminin Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2003
 • Dilber Tezel, "Bir Psikolojik Destek Programının Engelli Bebek Annelerinin Duygu Durumlarına Etkisi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2003
 • Senem Eke, "Farklı Mesleklerde Çalışanların Ölüm Kaygılarının Karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 2003
 • Neriman Akgül, "Bir Grup Kuaför ve Berbere Verilen Hepatit-B AIDS Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 2004
 • Esma Becer, "Duygusal İstismarın 12-14 Yaş Arası Ergenlerin Benlik Saygılarına Etkisi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2004
 • Pınar Kozanoğlu Karameşe, "Zihinsel Engelli Çocukların Okul İçi Olumuz Sosyal Davranışlarını Azaltmaya Yönelik Sosyal Beceri Eğitimi Programı", Marmara Üniversitesi, Jun. 2005
 • Ceyhan Ünal, "Bazı AB ülkelerindeki Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Uygulamaları ve Ülkemizin Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Uygulamaları Açısından AB?ye Uyumlaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 2006
 • Ayşegül Elüstü, "Yetişkinlerin Eğitim İhtiyaçları ve Halk Eğitimi İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2007
 • Esra Kamer Bumin, "Yetişkin Eğitimi Programlarını Uygulayan Eğitimcilerin Mesleki Formasyonları, Mesleğe Dönük Algı ve İhtiyaçları", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Ayşim Yalçın Malkoç, "34- . Annelere 0-6 Yaş Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri Konusunda Bir Eğitim Programı", , Jun. 2009
 • Ahmet Yalçın Hocaoğlu, " Zihinsel Engelli Ergenlerin Okul İçi Sosyal Yeterlilik Düzeyleri ve Davranış Problemleri İle Anne-Babalarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Didem Aydın, "TRT?nin Yaygın Eğitim Amaçlı Televizyon Yayınlarının(2004-2008)Kamu Hizmeti Yayıncılığı Açısından Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Ayfer Tatvan, "0-3 Yaş Çocuğu Olan Annelere Yönelik Eğitim Programı", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Mustafa Çakır, "Sokakta Çalıştırılan Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitim Programının Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Ayşim Yalçın Malkoç, "Annelere 0-6 Yaş Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri Konusunda Bir Eğitim Programı", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Deniz Özdikmenli, "12-15 Yaşları Arasında Ergen Çocuk Sahibi Annelerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, İhtiyaca Uygun Program Geliştirilmesi Uygulama ve Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2009
 • Fatma Yaşar Ekici, "Anne Adayları İçin Bir Eğitim Programının Hazırlanması,Uygulanması ve Değerlendirilmesi ", Marmara Üniversitesi, Jun. 2010

Doktora Tezleri

 • Canan Savran, "Sıfat Listesi'nin (Adjective Check List) Türkiye İçin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1993
 • Banu Pekkaya, "Arabulucu Yolu İle Çatışmalara Çözüm Bulma ve Arabuluculuk Eğitiminin Okullara Uygulanması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1994
 • Melda Alantar, "Video Oyunu Oynayan ve Oynamayan Ergenlerin Bazı Kişilik Özellikleri ve Serbest Zaman Değerlendirme Etkinliklerinin Karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi, Jun. 1996
 • Tolga Arıcak, "Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 1999
 • Oktay Aydın, "WJ-Rcog'un Analiz Sentez \" ve \"Kavram Oluşturma \" Alt Testlerinin Türkiye'ye Uyarlaması ve İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Akıl Yürütme Yeteneklerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 1999
 • Müge Akbağ, "Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Üniversite Öğrencilerinde Olumsuz Otomatik Düşünceler, Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2000
 • Banu Sayıner, "Denetim Odakları Farklı Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları ve Başaçıkma Yöntemleri", Marmara Üniversitesi, Jun. 2003
 • Yasemin Derelioğlu, "Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ile Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2004
 • Gülsevim Kınalı Madanoğlu , "Kekeme Çocuklar İçin Bir Tarama Çalışması Ve Kekemelikle Baş Etmek Konusunda Hazırlanmış Bir Programın Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi, Jun. 2005
 • Ayşin Aydınay Satan, "İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerin Zorbalık Eğilimleri İle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişki", Marmara Üniversitesi, Jun. 2006
 • Oya Onat, "Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi, Jun. 2011

Alıntı Yapılan Yayınlar

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLERİ VE BİREYSEL ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ?NDE BİR ARAŞTIRMA , / Citied to: Meslekler Rehberi / Adnan Kulaksızoğlu & Nur Kulaksızoğlu
 • Öfke kontrol programının 15-18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması, / Citied to: Ergenlik Psikolojisi / Adnan Kulaksızoğlu
 • 9 kez alıntılanma yapıldı, / Citied to: Uyum Ölçeği ? Üniversite Formu' nun Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Adnan Kulaksızoğlu, Bülent Dilmaç, Halil Ekşi & Mustafa Otrar
 • 7 alıntılanma yapıldı, / Citied to: Kişisel Gelişim Uygulamaları / Adnan Kulaksızoğlu
 • Teach Our Children Well: A Social Work Perspective on Integrating Values Education in Schools, / Citied to: An Examination of the Human Values Education Program on a Group of Science High School Students (Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği ile Sınanması / Dilmaç, Bülent; Adnan, Kulaksızoğlu & Ekşi, Halil
 • 73 kez alıntılandı, / Citied to: Ergenlik Psikolojisi / Adnan Kulaksızoğlu

Verdiği Dersler

 • 2014-2015 "Yüksek Lisans Tezi I", PDR 500/D, Credit:0
 • 2014-2015 "YÜKSEK LİSANS TEZİ I", ADE 500/C, Credit:0
 • 2014-2015 "YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ", ADE 501/C, Credit:0
 • 2014-2015 "Psikolojik Danışma Kuramları", PDR 533/A, Credit:3
 • 2014-2015 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/F, Credit:0
 • 2013-2014 "AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI", ADE 522/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Doktora Tezi", PDR 699/A, Credit:0
 • 2013-2014 "Psikolojik Danışma Kuramları", PDR 533/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmalığı", PDR 621/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Tezi I", PDR 500/B, Credit:0
 • 2013-2014 "GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR", PDR 627/A, Credit:3
 • 2013-2014 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/C, Credit:0
 • 2013-2014 "ERGENLİK PSİKOLOJİSİ", PSİ 212/PDR, Credit:3
 • 2013-2014 "Doktora Yeterlik Sınavı", PDR 698/A, Credit:0
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/A, Credit:0
 • 2012-2013 "Psikolojik Danışma Kuramları", PDR 533/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi I", PDR 500/A, Credit:0
 • 2012-2013 "ERGENLİK PSİKOLOJİSİ", EBİL 410/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Bireysel Psikolojik Danışma", PDR 507/A, Credit:3
 • 2012-2013 "GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR", PDR 627/A, Credit:3
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Semineri", PDR 501/C, Credit:0
 • 2012-2013 "Yüksek Lisans Tezi II", PDR 599/I, Credit:0

Tümünü listelemek için tıklayınız

Affiliations

 • Kavram Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti Üyesi
 • Kültür ve Turizm Bak. Telif Hakları ve Sinema Genel Müd. Değ. ve Sınıflandırma Üst Kurul Üyeliği
 • Balkan Pedagoji Derneği (Merkezi Selanik) Denetim Kurulu Üyesi
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği
 • Türkiye Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER)
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV)
 • Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı (TOHUM)
 • İstanbul Dağcılık, Doğa Sporları ve Ekoloji Derneği (Kurucu Üyesi)
 • Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD)
 • 2011-2012 "ERGENLİK PSİKOLOJİSİ", EBİL 410/A, Credit:3
 • 2011-2012 "Bireysel Psikolojik Danışma", PDR 507/A, Credit:3
 • 2011-2012 "ERGENLİK PSİKOLOJİSİ", EBİL 410/A, Credit:3
 • 2011-2012 "Bireysel Psikolojik Danışma", PDR 507/A, Credit:3